Hvad er soliditetsgrad?

Hvad er soliditetsgrad?

Når det kommer til nøgletal, så er soliditetsgraden blandt de vigtigste. Soliditetsgraden er et mål for en virksomheds finansielle sundhed. Soliditetsgraden bruges til at danne et overblik over hvor stor en andel af en virksomheds aktiver der er placeret i fremmedskapitalen i forhold til egenkapitalen.Ved at beregne en virksomheds soliditetsgrad får du et bedre indblik…

Hvad er overskudsgrad

Hvad er overskudsgrad

Når det kommer til nøgletal, så er overskudsgraden nok en af de vigtigste nøgletal af dem alle. Overskudsgraden viser hvor meget af omsætningen der er tilbage efter de faste og variable omkostninger er dækket. Jo højere et overskudsgrad en virksomhed har, jo bedre er det. Ved at forstå en virksomheds overskudsgrad kan du bedre forstå en virksomheds…

Hvad er afkastningsgrad

Hvad er afkastningsgrad

Når det kommer til nøgletal, så er afkastningsgraden nok en af de vigtigste nøgletal af dem alle. Afkastningsgraden er et mål for, hvor godt en investering klare sig. Jo højere afkastgraden er, jo flere penge tjener du på din investering. Afkastningsgraden indikere altså hvor profitabel en investering har været og hjælper investorer med at tag bedre…

Hvad er gearing

Hvad er gearing

Har du nogensinde spekuleret over, hvad er gearing? Det er et ret vigtigt fagbegreb at kende, især hvis du er i erhvervslivet. Gearing er dybest set en måde at bruge dine ressourcer til at få en fordel i forhold til nogen eller noget andet. For eksempel, hvis du har mange penge, kan du bruge disse…

Hvad er likviditetsgrad

Hvad er likviditetsgrad

Hvad er likviditetsgraden? Likviditetsgraden er et mål for en virksomheds evne til at betale sin kortfristede og langfristede gæld. Jo højere likviditetsgraden er, jo bedre er en virksomhed i stand til at betale sin kortfristede og langfristede gæld. Dette mål er vigtigt for både virksomhedsejere og studerende. likviditetsgraden kan signalere potentielle finansielle problemer for en…

Hvad er organisk vækst

Hvad er organisk vækst

Organisk vækst er en vækstproces der foregår i en virksomhed. Organisk vækst er udvikling i et virksomheds forretning, der ikke stammer af et resultat ved opkøb. Væksten kommer altså fra salg af flere produkter eller åbninger af nye forretninger. Organisk vækst udelukker altså andre former for vækst såsom erhvervs ydelser eller fusioner. Organiske vækstmønstre er…

Hvad er dækningsbidrag?

Hvad er dækningsbidrag?

Hvad er dækningsbidrag? Dækningsbidrag er et af de mange vigtige nøgletal, som alle burde vide om deres virksomhed. Dækningsbidraget viser, hvor meget en virksomhed har tjent på ydelse eller vare, når de variable omkostninger bliver trukket fra omsætningen. Dækningsbidrag formel Ved beregning af dækningsbidrag formlen skal man trække variable omkostninger fra omsætningen. begge tal kan…

De 7 vigtigste økonomiske nøgletal i erhvervslivet

De 7 vigtigste økonomiske nøgletal i erhvervslivet

Hvad er nøgletal? Hvad er nøgletal og hvilket nøgletal er vigtigst for virksomheder 🤔? Nøgletal er forskellige regnskabsmæssige tal, der beskriver en virksomheds økonomiske situation på et givet tidspunkt. Alle disse økonomiske nøgletal er nemt at beregne og tilsammen kan disse nøgletal give et overblik over hvilken problemer virksomheden står overfor og hvordan disse problemer…