Nøgletal

De 7 vigtigste økonomiske nøgletal i erhvervslivet

Hvad er nøgletal?

Hvad er nøgletal og hvilket nøgletal er vigtigst for virksomheder 🤔? Nøgletal er forskellige regnskabsmæssige tal, der beskriver en virksomheds økonomiske situation på et givet tidspunkt. Alle disse økonomiske nøgletal er nemt at beregne og tilsammen kan disse nøgletal give et overblik over hvilken problemer virksomheden står overfor og hvordan disse problemer kan løses.

Der findes en masse forskellige økonomiske nøgletal, som man kan beregne.
De følgende 7 økonomiske nøgletal er nok de mest vigtige at kende, hvis du vil analysere en virksomheds regnskab.

Hvad er afkastningsgraden?

Hvad er afkastningsgrad? Afkastningsgraden er et vigtig analyse at tage udgangs på, når du udfører en rentabilitetsanalyse. Afkastningsgraden måler, om en virksomhed er i stand til at frembringe overskud af den samlede investerede kapital i for af aktiver. Med denne nøgletal, kan du bedre vurdere om du får den tilstrækkelige afkast af dine anlægsinvesteringer.

Du beregner afkastningsgraden på følgende måde:

Afkastningsgrad

Det vil sige, at hvis der f.eks bliver investeret 1.000.000 kr i maskiner og andre aktiver i en virksomhed og virksomhed skaber et nettoresultat på 300.000 kr., så har virksomheden en afkastningsgrad på 30%, hvilket vil sige at for hver 100 kr. der bliver investeret i virksomheden, så få du et afkast på 30 kr.

Hvad er overskudsgrad

Hvad er overskudsgrad? Overskudsgraden viser, hvor meget en virksomhed faktisk tjener på sine salg, efter omkostninger forbundet med salget er trukket fra. Dette nøgletal er vigtigt, hvis du gerne vil se hvordan en virksomhed kan forbedre sin driftsresultat.

Du beregner overskudsgraden således:

Overskudsgrad

Det vil sige, at en virksomhed har et resultat før de finansielle poster på 100.000 kr, og virksomheden har en omsætning på 700.000 kr. så har de ene overskudsgrad på 14,3%. Det betyder, at virksomheden tjener 14,3 øre pr. omsat krone.

Hvad er egenkapitalens forrentning?

Egenkapitalens forretningen måler det procentvise afkast af den kapital, ejerne har stillet til rådighed for virksomheden. Man vil helst gerne have at egenkapitalens forrentning er højere end afkastningsgraden. Hvis egenkapitalens forrentning er mindre end afkastningsgraden, så taber virksomheden penge på sin fremmedkapital.

Egenkapitalens forrentning er vigtig for en virksomhed, hvis de overvejer at hente investorer til virksomheden, eller hvis ejerne overvejer at sælge virksomheden

Egenkapitalens forrentning formel

Egenkapitalens forrentning formlen beregnes på følgende måde:

Egenkapitalens forretning

Hvis egenkapitalen er mindre end afkastningsgraden, så taber virksomheden på fremmedkapitalen, dvs. den eksterne kapital din virksomhed er finansieret af. Fremmedkapitalen kan bestå af eksterne investorer eller banker og mm.
Hvis egenkapitalens forrentning er større end afkastningsgrad, så tjener virksomheden af fremmedkapitalen.

Bruttomargin

Bruttomarginen viser, hvor stor en procentdel af en virksomheds omsætning, der er tilbage, når de faste omkostninger er dækket. Bruttomargin er et vigtig økonomisk nøgletal, hvis du gerne vil analysere en virksomheds prissætning af de produkter/services. Til at udregne bruttomargin, skal man bruge nøgletalene: Dækningsbidrag og omsætning

Bruttomargin beregnes således:

Bruttomargin

Hvis en virksomhed har en høj bruttomargin, så vil det sige at virksomheden beholder meget af hvert omsatte krone til at opfylde andre forpligtelser. Det vil sige at prissætningen er god.
Hvis virksomheden derimod har et lavt bruttomargin, så burde virksomheden overveje at justere prisen på sine produkter/services, så de har penge nok til at dække de faste omkostninger.

Hvad er soliditetsgrad?

Soliditetsgraden viser om en virksomhed er modstandsdygtig over for et økonomisk tab.

Soliditetsgraden beregnes således:

soliditetsgrad

Tallet viser, hvor meget af virksomhedens kapital, der er finansieret af et ekstern kapital og hvor meget, der er finansieret af virksomhedens egenkapital.

Hvis virksomheden har en lav soliditetsgrad, så vil det sige at virksomhedens primært er finansieret af ekstern kapital, f.eks med lån fra banker eller andre kreditorer. Det vil sige at virksomhed er mindre modstandsdygtig overfor et økonomisk tab, fordi egenkapitalen er for lav.

Hvad er likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 1 er et nøgletal for, hvor god virksomhedens betalingsevne er.

Man beregner likviditetsgrad 1 således:

Likviditetsgrad

En tommelfingerregel at hvis likviditetsgraden er over 100, så er der balance mellem de likvider, virksomheden får ind og de likvider, der går ud af virksomheden.

Hvad er Likviditetsgrad 2

Hvad er forskellen på likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2 🤔? Likviditetsgrad 2 fortæller også om likviditeten i en virksomhed. Hvis en virksomhed f.eks sælger varer, vil de ofte have store pengebindinger i sit varelager. Likviditetsgrad 2 fortæller om en virksomheds evne til at betale sine kreditorer og andre kortfristede gæld, hvis de ikke kommer af med varelageret.

Likviditetsgrad 2 beregnes således:

Likviditetsgrad

Som en tommelfingerregel, så burde likviditetsgrad 2 være over 130.

Hvilket økonomiske nøgletal indgår i en rentabilitetsanalyse?

Rentabilitetsanalysen er 1 ud af de 3 vigtigste former for regnskabsanalyser. Rentabilitetsanalysen hjælper dig med at identificere, om din virksomhed giver overskud, og hvis ikke, hvor tabene opstår. Ved at forstå rentabilitetsanalysen, kan du arbejde på at forbedre din bundlinje og gøre din virksomhed mere succesfuld. Selv om rentabilitetsanalyse kan virke skræmmende i starten, er det med de rigtige værktøjer og vejledning en proces, som alle kan gennemføre. 
Ved at forstå din rentabilitet, kan du træffe smarte beslutninger, der kan holder din virksomhed kørende i mange år fremover.

Men hvilket økonomiske nøgletal indgår i en rentabilitetsanalyse? I alt indeholder rentabilitetsanalysen 5 nøgletal:

Med disse nøgletal, kan du bedre få udtænket dine nye vækststrategier og dermed skabe et højere omsætning. Du kan bruge værktøjer som duponts pyramide og ansoffs vækstmatrice, til at vurdere hvad problemet er i regnskabet og hvordan man kan skabe organisk vækst.

Du kan læse mere om rentabilitetsanalysen og andre nøgle på vores forside.

nøgletal

Gratis regningsprogram

Virksomhedsejere skal bruge en masse tid på administrative opgaver som fakturering, afregne moms og bogføring af regninger.

Disse administrative opgaver kan tage meget tid, og det er svært at holde styr på det hele, når du har travlt med at drive din virksomhed.

Billy.dk er her for at hjælpe. Billy.dk tilbyder et gratis faktureringsprogram, der gør det nemt at sende fakturaer, afregne moms og bogføre regninger med få klik, helt gratis. Desuden er programmet sikkert og nemt at bruge.

Så hvad venter du på? Opret et gratis konto hos Billy.dk

Similar Posts

2 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *