Værdikæde
|

Hvordan udfører man en værdikæde analyse?

Forside » Blog » Hvordan udfører man en værdikæde analyse?

Porters værdikæde analyse er en analyseredskab, hvor en virksomheds primære aktiviteter og støtte aktiviteter analyseres. De primære og støtte aktiviteter skaber i fællesskab en værdi for kunden. Når man laver en værdikæde analyse, analyseres der for forbedringer i hele kæden, for at opnå en bedre likviditet.

Hvad er en værdikæde

En værdikæde består af 9 elementer, der beskriver en virksomheds værdiskabende aktiviteter:

Værdikædeanalyse

Værdikæden er opdelt i 2 grupper. De primære aktiviteter og støtte aktiviteterne.

De 5 primære aktiviteter er:

 • Indgående logistik:
  Den indgående logistik omfatter alle de aktiviteter der vedrører køb, bestilling, varetransport, modtagelse af varer, kontrol af varetransport, lagring af råvarer.
 • Produktion:
  Produktion omfatter alle de aktiviteter, der består i produktionsafdelingen, der transformere råvarer til færdigvarer. Det kan være maskiner, planlægning af hvor mange færdigvare der skal produceres og medarbejdere der fremstiller færdigvarerne.
 • Udgående logistik:
  Den udgående logistik står for modtagelsen af færdigvarerne fra produktionsafdelingen, samt lagering, ekspedition, distribution til butikken.
 • Markedsføring og salg:
  Inden for markedsføring og salg inkludere alle aktiviteter, der vedrører de 4 p’er som er: product, place, promotion, price, people.
 • Service efter salg:
  Service efter salg er alle de aktiviteter der udfører efter salget af færdigvaren. Det kan være kundeservice, reklamation, garanti, reparation og mm.

Udover de primære aktiviteter, så har en virksomhed også 4 støtteaktiviteter. Støtteaktiviteterne har til formål at hjælpe de 5 primære aktiviteter, så forløbet fra start til slut, kan være så fejlfrit som muligt.

De 4 støtteaktiviteter er:

 • Virksomhedens infrastruktur:
  Virksomhedens infrastruktur beskriver, hvordan ledelsen har bestemt at sætte virksomheden på med hensyn til organisationsstruktur, og hvordan virksomheden fungerer hver dag.
 • Menneskelige ressourcer
  Her kigger man på om medarbejderne er motiveret til at udføre deres arbejde, hvordan medarbejderne er trænet, om de er uddannet, og alt andet der hører inden under medarbejderne.
 • Produkt og teknologiudvikling
  Teknologi og maskiner har en stor indflydelse på produktionens kvalitet og hastighed. Processer, produktionsudstyr og lokaler tæller med i denne støtteaktivitet
 • indkøb:
  Her kigger man på fastlæggelsen af budgettet, valg af leverandører og ordreafgivelse for, hvad der skal købes til virksomheden.

Outsourcing:

Outsourcing handler om, at en virksomhed vælger at købe produkter og ydelser, den tidligere selv har produceret, hos en anden virksomhed, der normalt benævnes en underleverandør.

Årsager til outsourcing kan bl.a. være, at virksomheden opnår:

 • Bedre kvalitet ved at købe hos en specialist.
 • Lavere pris
 • At slanke og målrette organisationen.

Upstream

Ved upstream forstås alle de aktiviteter der udføres før produktet kan sælges.
Ved upstream kan en virksomhed vurdere om de gerne vil outsource, nogle af deres produktion eller arbejdsopgaver til andre lande, for at opnå en billigere pris.
Det kan også være at virksomheden vælger at samarbejde med en leverandører.

Når der er tale om upstream, så er der især tale om de de 3 primære aktiviteter:

 • Produktion
 • Indgående logistik
 • Udgående logistik

Downstream

Her overvejer en virksomhed, hvordan de vil få deres produkt ud på markedet. Det kan være med et effektivt digital marketing team eller vha, tv eller gadeskilte.

Det er her man isæt kigger på 2 primære aktiviteter

 • Markedsføring
 • Salg

Lean management:

Lean management handler om at sikre, at alle funktioner tilhører værdi til kunderne ved, at organisatorisk spild af virksomhedens ressourcer mindskes mest mulig.


Det er vigtigt, at virksomheden gennemgår alle enkeltaktiviteter i værdikæden med henblik på at sikre en  optimal anvendelse og brug af ressourcer. Det er vigtigt at formindske spild mest muligt.

Hvad er Benchmarking:

Benchmarking er en ledelsesproces, hvor organisationer evaluerer forskellige processor i forhold til såkaldte best practice, ofte i forhold til virksomheder i den samme branche.

Benchmarking indebære, at virksomheden opstiller og vurderer sine mål i relation til, hvad andre virksomheder opnår.

Ved at gøre dette kan man analysere andre virksomheder og se hvad de gøre der virker.

Service værdikæde

Serviceværdikæden er en videreudvikling af den originale værdikæde. Den originale værdikæde kritiseres ofte, da der er områder, der ikke giver den samme værdi for en servicevirksomhed.

Værdikæde

I denne model er der 4 primære aktiviteter og 4 støtteaktiviteter. Det er kun de primære aktiviteter, der er ændret i en servicevirksomheds værdikæde
De 4 primære aktiviteter er:

 • Produktudvikling:
  Ligesom i den originale værdikæde, så har en virksomhed brug for at produktudvikle nye produkter, for at bedre at kunne nå deres kunders behov
 • Markedsføring:
  I den originale værdikæde, var der kun fokus på de 4 p’er. Ved en servicevirksomheds værdikæde er der fokus på de 7 p’er. De 3 ekstra p’er er: process, people og physical evidence.
 • Salg:
  Ved salg er der stor fokus på salg og kundekontakt
 • Produktion af service og implementering:
  Det sidste led i en servicevirksomheds værdikæden er produktion af service og implementering.

  Ved servicevirksomheder skal der implanteres en helt anden strategi, når det kommer til service, da den originale værdikæde ofte ikke dækker de behov som en servicevirksomhed skal dække.

Porters værdikæde

Hvis du fandt værdikæden brugbart for din virksomhed. Så kan du også overveje at læse om en af porters andre modeller. Vi har også skrevet om porters generiske strategi, hvis du er interesseret om at læse om den.

Hvis du vil læse mere om andre nogle af de andre regnskabsanalyser og modeller, så kan du læse om dem her.

Hvis du gerne vil have et gratis beregningsprogram der kan sende fakturaer, afregne moms,

Gratis regnskabsprogram

Det kan være svært at holde styr på din økonomi, især når du er selvstændig eller driver en lille virksomhed

Det kan være stressende og tidskrævende at jonglere med regninger og fakturaer. For ikke at nævne, at det er let at begå fejl, som kan ende med at koste dig penge.

Billy.dk er her for at hjælpe. Med Billy.dk’s gratis online-faktureringsprogram kan du oprette og sende fakturaer på få minutter. Desuden hjælper Billy.dk dig med at holde styr på din økonomi ved automatisk at beregne moms og bogføre fakturaer.

Så hvad venter du på? Opret et gratis konto hos Billy.dk

Similar Posts

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.