Rentabilitetsanalyse

Hvordan laver man en rentabilitetsanalyse

Når det handler om at gøre din virksomhed til en succes, skal du være proaktiv i forhold til at forstå din økonomiske situation. Et vigtigt analyse til at gøre dette er rentabilitetsanalysen. Rentabilitetsanalysen hjælper dig med at identificere, om din virksomhed giver overskud, og hvis ikke, hvor tabene opstår. Ved at forstå rentabilitetsanalysen, kan du arbejde på at forbedre din bundlinje og gøre din virksomhed mere succesfuld. Selv om rentabilitetsanalyse kan virke skræmmende i starten, er det med de rigtige værktøjer og vejledning en proces, som alle kan gennemføre. 
Ved at forstå din rentabilitet, kan du træffe smarte beslutninger, der kan holder din virksomhed kørende i mange år fremover.

Ved en rentabilitetsanalyse, analysere man en virksomheds evne til at forrente den investerede kapital. 
Rentabilitetsanalysen viser  en virksomheds økonomiske effektivitet.
Der findes i alt 5 nøgletal, når man laver en rentabilitetsanalyse:

Vi vil bruge Matas som eksempel i dette indlæg, når nøgletallene beregnes: Tryk på billederne, hvis du vil se tallene

regnskabsanalyse
Matas årsrapport
regnskabsanalyse
Matas aktiver og passiver

Afkastningsgrad

Der er mange faktorer, der skal tages i betragtning, når man ser på en potentiel investering. En vigtig målestok at forstå er afkastningsgraden. Afkastningsgraden måler virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital udtrykt i procent.

Afkastningsgraden er et mål for, hvor godt en investering klarer sig. Jo højere afkastprocenten er, jo flere penge tjener du på din investering. Afkastningsgraden er vigtig at overveje, når man foretager en investering. Den kan hjælpe dig med at bestemme, hvor mange penge du kan tjene på din investering over tid. Det kan også hjælpe dig med at sammenligne forskellige investeringer og vælge den, der giver dig det bedste afkast af din investering.

Når du overvejer afkastet, er det vigtigt at huske, at højere afkast er forbundet med højere risici. Så før du foretager en investering, skal du sørge for at undersøge de involverede risici og sikre dig, at du er tryg ved dem. Afkastningsgraden viser således sammenhængen mellem virksomhedens driftsresultat og den investerede kapital.

Afkastningsgrad formel

Til afkastnigsgrads formlen, skal man kun bruge 2 nøgletal: Resultat af det primære drift (EBIT) og det gennemsnitlige balancesum. 
Resultat af det primære drift kan man finde i en virksomheds årsregnskab.
En virksomheds balancesum, kan man altid finde helt nederst i virksomhedens balance opgør, både i aktiver og passiver.

Afkastningsgrad formel

Eksempel på afkastningsgrad formel

Afkastningsgrad formlen for Matas i 2016/17 beregnes således:

Afkastningsgrad formel

Matas har en afkastningsgrad på 9%. Det betyder, at hver gang virksomheden putter 100 kr. i virksomheden, så kan de skabe en driftsresultat på 9 %, 109 kr.

Overskudsgrad

For at få succes i erhvervslivet er det afgørende at have en god forståelse af overskudsgraden. Overskudsgraden henviser til den procentdel af hver kr af omsætningen, som er tilbage, når både de faste og variable omkostninger er dækket. Det er vigtigt at vide, hvordan man beregner og følge en virksomheds overskudsgrad, for at kunne træffe fornuftige forretningsmæssige beslutninger. 

Overskudsgraden varierer meget fra branche til branche. F.eks. har virksomheder i detailbranchen typisk en lavere overskudsgrad end virksomheder i teknologibranchen. Det skyldes, at det generelt koster mere at udvikle og fremstille produkter i teknologibranchen end i detailbranchen. Virksomheder med højere overskudsgrad er normalt mere rentable end virksomheder med lavere overskudsgrad

Overskudsgraden viser, hvor stor en del af virksomhedens omsætning, der bliver til overskud, når både de variable og faste omkostninger bliver dækket. Nøgletallet beskriver med andre ord forholdet mellem en virksomheds omsætning og dens omkostninger.

Overskudsgrad formel

Til beregning af overskudsgrad formlen, skal man igen kun bruge 2 nøgletal: Resultat af det primære drift (EBIT) og omsætningen. 
Begge tal kan man finde i virksomhedens årsregnskab.

Overskudsgrad Formel

Eksempel på overskudsgrad formel

Overskudsgrads formlen for Matas beregnes således:

Overskudsgrad formel

Det vil sige, at når de faste og variable omkostninger er dækket, så er der stadig 13,7% af omsætningen tilbage. Disse 13,7% kan enten dække andre finansielle poster eller gå til ejerne.Aktivernes omsætningshastighed

Aktiviteternes omsætningshastighed udtrykker forholdet mellem virksomhedens aktiviteter og de ressourcer, man har måttet indsætte for at skabe aktiviteten. Aktiviteten udtrykkes ved omsætningen, og ressourcerne måles som gennemsnittet af aktiviteterne ved starten og slutningen af året

Aktivernes omsætningshastighed formel

Til beregning af Aktivernes omsætningshastighed formlen, skal man bruge de 2 nøgletal: omsætningen og den gennemsnitlige balancesum. Omsætningen kan man finde i en virksomheds årsregnskab.
En virksomheds balancesum, kan man altid finde helt nederst i virksomhedens balance opgør, både i aktiver og passiver.

Aktiviteternes omsætningshastighed beregnes således:

Aktivernes omsætningshastighed

Aktiviteternes omsætningshastighed måles i antal gange, jo højere aktivernes omsætningshastighed er, desto bedre er virksomheden til at skabe omsætning ud fra sine aktiver.

Eksempel på aktivernes omsætningshastighed formlen

Aktiviteternes omsætningshastighed formlen for Matas i 2016/17 beregnes således.

Aktivernes omsætningshastighed

Aktivernes omsætningshastighed for matas i 2016/17 var 0,65 gange. Dvs. At for hver gang Matas havde investeret 1 krone i aktiver, blev der skabt en omsætning på 0,65 kroner.

Egenkapitalens forrentning

Egenkapitalens forrentningen måler det procentvise afkast af den kapital, ejerne har stillet til rådighed for virksomheden. Man vil helst gerne have at egenkapitalens forrentning er højere end afkastningsgraden. Hvis egenkapitalens forrentning er mindre end afkastningsgraden, så taber virksomheden penge på sin fremmedkapital 

Egenkapitalen beregnes på følgende måde:

Egenkapitalens forrentning

Eksempel:
Matas egenkapitals forrentning beregnes på følgende måde:

Egenkapitalens forretning

Dvs. ejerne får 13 % af de penge, som de har smidt i virksomheden. Matas taber ikke penge på sin fremmedkapital, fordi deres egenkapital (13%) er højere end deres afkastningsgrad (9%)

Fremmedkapitalens forrentning

Fremmedkapitalen forrentningen viser hvor meget virksomheden i gennemsnit betaler i rente af den kapital, der stilles til rådighed af fremmede långivere.

Fremmedkapitalens forrentning formel

Til beregning af fremmedkapitalens forrentning formlen, skal man bruge de 2 nøgletal: renteomkostninger og gennemsnitlige gæld. Renteomkostningerne kan man finde i en virksomheds balance under passiverne.
En virksomheds gennemsnitlige gæld, finder man også i balancens passiver

Fremmedkapitalens forrentning beregnes således:

Eksempel:
Matas fremmedkapital forrentning beregnes på følgende måde:

Fremmedkapitalens forretning

Fremmedkapitalens forrentning i 2016/17 var på 1,5%. Det betyder at, Matas betaler 1,5% i rente af den gæld, som de har lånt af fremmedkapitalen. Fremmedkapitalen kan være banklån, realkreditlån, leverandørkreditter og mm.

Konklusion: Rentabilitetsanalyse er ikke blot en økonomisk præstationsmåling, men en strategisk tilgang til at identificere styrker og svagheder. For små virksomheder er forståelsen af disse nøgletal afgørende for at træffe informerede beslutninger, optimere ressourceanvendelse og skabe en solid grund for økonomisk vækst. Gennem rentabilitetsanalyse kan virksomheder sikre, at de ikke kun genererer indtjening, men også forvalter deres ressourcer på en bæredygtig og rentabel måde.

Gratis regningsprogram

Virksomhedsejere skal bruge en masse tid på administrative opgaver som fakturering, afregne moms og bogføring af regninger.

Disse administrative opgaver kan tage meget tid, og det er svært at holde styr på det hele, når du har travlt med at drive din virksomhed.

Billy.dk er her for at hjælpe. Billy.dk tilbyder et gratis faktureringsprogram, der gør det nemt at sende fakturaer, afregne moms og bogføre regninger med få klik, helt gratis. Desuden er programmet sikkert og nemt at bruge.

Så hvad venter du på? Opret et gratis konto hos Billy.dk

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *