nulpunktsomsætning

Hvad er nulpunktsomsætning?

Når det kommer til nøgletal i indtjeningsevne analyse, så er nulpunktsomsætningen blandt de vigtigste nøgletal. Ved at kende til en investerings nulpunktsomsætning kan du få et indblik i, hvor meget en virksomhed kan omsætte i en given tidsperiode, for at få et omsætning, der går i 0. Dvs. at hvis virksomheden omsætter for mindre end nulpunktsomsætningen, så vil virksomheden have et underskud for perioden. Omvendt hvis virksomhedens omsætter over nulpunktsomsætningen, så vil virksomheden gå ud med et overskud.

Nulpunktsomsætning formel

For at beregne nulpunktsomsætning formlen, skal man bruge 2 nøgletal for at beregne nulpunktsomsætnings:  Dækningsbidraget og de faste omkostninger

De faste omkostninger kan være et markedsføringsbudget eller en investering, som virksomheden gerne vil udføre. Dækningsgraden er dog lidt sværere at finde frem til. For at finde dækningsgraden, skal man bruge følgende formel:

dækningsgrad

Når du har fundet dækningsgraden, kan du bruge nulpunktsomsætning formel.
Nulpunktsomsætningen beregnes således:

Nulpunktsomsætning

Eksempel på nulpunktsomsætning formel

I 2016/17, havde matas en dækningsgrad på 46,6. 
Nulpunktsomsætningen for matas i 2016/17 beregnes således:

Nulpunktsomsætning

Det vil sige, at omsætningen i Matas skal være på 2,442 mio. kr., så dækningsbidraget kan dække de faste omkostninger. Hvis omsætningen er større end 2,442 mio., så opnår Matas en profit og modsat hvis omsætningen er lavere end 2,442 mio. kr, så mister matas penge.

Nulpunktsomsætning og sikkerhedsmargin

Sikkerhedsmargin

Som supplement til nulpunktsomsætning, kan man beregne hvor stor en procentdel af omsætningen virksomheden kan tåle at miste uden at komme under nulpunktsomsætningen. Dette kaldes sikkerhedsmargin. 

Sikkerhedsmargin formel

For at beregne sikkerhedsmargin formlen, skal man bruge følgende 2 nøgletal: Omsætningen og nulpunktsomsætningen. 
Omsætningen kan man nemt finde i en virksomheds årsregnskab. 
Nulpunktsomsætningen skal man beregne sig frem til. Du kan se nulpunktsomsætning formlen foroven.
Sikkerhedsmargin formlen, ser sådan her ud:

sikkerhedsmargin

Eksempel på sikkerhedsmargin formel

Sikkerhedsmargin formel for matas i 2016/17 beregnes således:

sikkerhedsmargin

Det vil sige at virksomheden kan tåle at miste 29,5% af omsætningen. Hvis de mister mere end 29,5% af omsætningen, så kommer de under nulpunktsomsætningen, hvilket vil sige at de mister penge.

Konklussion

I forretningsverdenen er nulpunktsomsætning en vigtig nøgletal, der bruges til at bestemme det niveau af salg, som en virksomhed skal opnå for at dække sine omkostninger og undgå et tab. Det refererer til den mængde af salg, som en virksomhed skal generere, så dens omsætning er lig med 0, og dens omkostninger er dækket.

Ved at kende nulpunktsomsætningen kan virksomheden træffe mere informerede beslutninger om prissætning, produktion, salgsmål og andre forretnings aktiviteter. Det kan hjælpe med at identificere de mest effektive strategier til at øge salget og maksimere virksomhedens indtjening. Derfor er nulpunktsomsætning en vigtig beregningsteknik, som alle virksomheder bør være opmærksomme på.

Med sikkerhedsmargin som et supplement til nulpunktsomsætning, kan du beregne hvor stor en procentdel af omsætningen virksomheden kan tåle at miste uden at komme under nulpunktsomsætningen.

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *