Pestel analyse

Hvad er PESTEL analyse?

En PESTEL analyse er et værktøj, der bruges af virksomheder og organisationer til at identificere og analysere de vigtigste eksterne faktorer, der potentielt kan påvirke deres drift. Disse faktorer er ofte grupperet i seks brede kategorier:

 • Politiske
 • Økonomiske
 • Sociale
 • Teknologiske
 • Miljømæssige
 • Juridiske

Ved at forstå de vigtigste drivkræfter og tendenser inden for hver af disse kategorier, kan virksomheder træffe bedre informerede beslutninger om, hvordan de skal navigere i det eksterne miljø og positionere sig til succes.

Politiske Forhold

Politiske forhold er det første faktorer i PESTEL. Politiske faktorer refererer til handlinger og politikker fra regeringer og andre politiske organisationer, der kan påvirke virksomheder. Dette kan omfatte ting som ændringer i skattepolitikker, handelsaftaler og regler. For eksempel, hvis en regering pålægger nye toldsatser på importerede varer, kan dette i væsentlig grad påvirke omkostningerne og rentabiliteten for en virksomhed, der er afhængig af importerede materialer.

Eksempler på Politiske forhold i Pestel:

 • Ændringer i skattepolitikker og regler
 • Indvirkning af handelsaftaler på virksomheden
 • Politisk stabilitet og risiko

Økonomiske forhold

Økonomiske forhold er det andet faktorer i PESTEL analyse. Økonomiske faktorer er den anden nøgleovervejelse i en PESTEL analyse. Disse omfatter ting som ændringer i renter, inflation og arbejdsløshed. For eksempel, hvis der er en afmatning i økonomien og forbrugerforbruget falder, kan virksomheder blive nødt til at justere deres strategier for at forblive rentable.

Eksempler på Økonomiske forhold i Pestel:

 • Ændringer i renter og inflation
 • Forbrugerforbrug og købekraft
 • Arbejdsløshed
 • Arbejdsmarkedsforhold
 • BNP pr. indbygger

Sociale forhold

Sociale forhold er det tredje faktorer i PESTEL analyse. Sociale forhold er de kulturelle, demografiske og samfundsmæssige tendenser, der kan påvirke en virksomhed. Dette kan omfatte ting som ændringer i forbrugeradfærd og -præferencer, såvel som skift i sociale normer og værdier. For eksempel, hvis der er en voksende tendens til miljømæssig bæredygtighed, kan virksomheder være nødt til at tilpasse sig for at appellere til miljøbevidste forbrugere.

Eksempler på Sociale forhold i Pestel:

 • Forbrugernes adfærd og præferencer
 • Forskydninger i sociale normer og værdier
 • Demografiske tendenser og ændringer i befolkningen

Teknologiske forhold

Teknologiske forhold er det fjerde faktorer i PESTEL. Teknologiske faktorer refererer til innovationer og fremskridt inden for teknologi, der kan påvirke en virksomhed. Dette kan omfatte ting som udvikling af nye produkter eller tjenester, såvel som ændringer i, hvordan virksomheder opererer og kommunikerer med deres kunder. For eksempel har stigningen i e-handel og online shopping dramatisk ændret den måde, mange virksomheder opererer på, hvilket kræver, at de tilpasser sig for at forblive konkurrencedygtige.

Eksempler på Teknologiske forhold i Pestel:

 • Indførelse af nye teknologier og produkter
 • Indvirkning af teknologiske fremskridt på virksomheden
 • Ændringer i kundekommunikation og engagementskanaler
 • Ændring af brugeradfærd online

Miljømæssig forhold

Miljømæssige forhold er det første faktorer i PESTEL analyse. Miljøfaktorer er de økologiske og miljømæssige forhold, der kan påvirke en virksomhed. Dette kan omfatte ting som ændringer i klima- og vejrmønstre samt tilgængeligheden af ​​naturressourcer. Hvis der for eksempel er en tørke eller anden naturkatastrofe, kan dette påvirke tilgængeligheden af ​​visse råmaterialer, hvilket igen kan påvirke en virksomheds evne til at producere sine produkter eller tjenester.

Det kan også være om hvor miljøbevidst landet er. Kan flasker pastes? Er der straffe for at smide affald på jorden? osv.

Eksempler på Miljømæssige forhold i Pestel:

 • Ændringer i klima- og vejrmønstre
 • Tilgængeligheden af ​​naturressourcer
 • Virksomhedens indvirkning på miljøet
 • Miljøbevidstheden i landet

Juridiske forhold

Juridiske forhold er det første faktorer i PESTEL. Juridiske faktorer er de love og regler, der kan påvirke en virksomhed. Dette kan omfatte ting som ændringer i ansættelseslove, forbruger beskyttelsesforordninger og love om ejendom. For eksempel, hvis en regering indfører nye regler vedrørende databeskyttelse, kan virksomheder blive nødt til at investere i ny teknologi og processer for at overholde disse regler.

Eksempler på juridiske forhold i Pestel:

 • Ændringer i ansættelseslove og regler
 • Forbrugerbeskyttelseslove og regler
 • Lovgivning og beskyttelse af ejendom
Pestel analyse
Billedet er fra https://business-docs.co.uk/downloads/pestle-cheat-sheet/

I billedet foroven kan du se flere KPI’er du kan bruge i din Pestel analyse. Med denne cheat sheet, kan du få et bedre indblik i hvad der kan indgå i Pestel analysen.

Pestel analyse eksempel

Men hvordan laver man en Pestel analyse? Her kommer vi med en pestel analyse eksempel med Danmark som eksempel.

Politiske forhold

Danmark har et stabilt politisk miljø og er medlem af EU, hvilket kan give virksomheder muligheder i form af adgang til et stort marked og gunstige handelsaftaler. Men regeringen pålægger også strenge regler på områder som miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse, som virksomheder skal overholde.

Økonomiske forhold

Danmark har en stærk økonomi med en høj levestandard og lave arbejdsløshedsprocenter, 2,5%. Men landet står også over for udfordringer som en aldrende befolkning og stigende sundhedsudgifter, som kan påvirke virksomhederne.
Danmark har en BNP pr indbygger på 67.803 kr, hvilket gør Danmark til en af de rigeste lande i verdenen.

Sociale forhold

Danmark er et socialt progressivt land med stor vægt på ligestilling, uddannelse og miljømæssig bæredygtighed. Disse værdier kan skabe muligheder for virksomheder, der stemmer overens med disse prioriteter, men kan også være en udfordring for dem, der ikke gør det.

Teknologiske forhold

Danmark er førende inden for teknologisk innovation med stort fokus på områder som vedvarende energi og digital teknologi. Dette kan give muligheder for virksomheder, der opererer i disse sektorer, men kan også skabe udfordringer for dem, der ikke er i stand til at følge med i den hurtige forandringshastighed.

Miljømæssige forhold

Danmark har et stærkt engagement i miljømæssig bæredygtighed med strenge regler for at beskytte miljøet. Dette kan give muligheder for virksomheder, der fokuserer på miljøvenlige produkter og tjenester, men kan også være en udfordring for dem, der har en negativ indvirkning på miljøet.

Juridiske forhold

Danmark har et veludviklet retssystem, der giver et højt beskyttelsesniveau for virksomheder og forbrugere. Virksomheder skal dog også overholde en række regler, såsom dem, der vedrører databeskyttelse og ejendomsret.

Organisk vækst

Konklussion på Pestel analyse eksempel

Vi kan dermed konkluddere at Danmark giver virksomhederne både muligheder og udfordringer for virksomheder, der opererer i landet. Beborene i Danmark har penge mellem hænderne og derfor Ved at forstå og analysere disse faktorer kan virksomheder træffe mere informerede beslutninger og positionere sig til succes på det danske marked.

Konklussion på Pestel

Afslutningsvis er en PESTEL analyse et værdifuldt værktøj, som virksomheder og organisationer kan bruge til at forstå og navigere i de vigtigste eksterne forhold, der kan påvirke deres drift. Ved at analysere de politiske, økonomiske, sociale, teknologiske, miljømæssige og juridiske faktorer, der er relevante for deres specifikke situation, kan virksomheder træffe mere informerede beslutninger og positionere sig til succes i en verden i hastig forandring.
Efter udførelsen af pestel analyse kan man ved hjælp af andre eksterne og interne analyser udføre et SWOT analyse og TOWS analyse. Så man kan udføre strategiske planlægninger udefra Pestel analyse

Gratis regnskabsprogram

Det kan være svært at holde styr på din økonomi, især når du er selvstændig eller driver en lille virksomhed.

Det kan være stressende og tidskrævende at jonglere med regninger og fakturaer. For ikke at nævne, at det er let at begå fejl, som kan ende med at koste dig penge.

Dinero er her for at hjælpe. Med Dineros gratis online-faktureringsprogram kan du oprette og sende fakturaer på få minutter. Desuden hjælper Dinero dig med at holde styr på din økonomi ved automatisk at beregne moms og bogføre fakturaer.

Så hvad venter du på? Opret et gratis konto hos Dinero her.

Similar Posts

3 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *