Egenkapitalens forrentning

Hvad er egenkapitalens forrentning?

Har du nogensinde undret dig over, hvordan virksomheder tjener penge på de penge, ejerne har investeret? Det er her, egenkapitalens forrentning kommer ind i billedet. Egenkapitalens forrentning hører indenunder rentabilitetsanalysen og viser hvor godt en investering er gået. Lad os tage et kig på, hvad det egentlig betyder, og hvorfor det er vigtigt.

Egenkapitalens forrentning handler om at finde ud af, hvor meget afkast ejerne får på de penge, de har lagt i virksomheden. Jo mere, desto bedre! Hvis de ikke får nok tilbage, kan det betyde, at virksomheden ikke bruger pengene optimalt. Lad os se på, hvordan man regner det ud og bruge et eksempel fra Matas for at gøre det lettere at forstå.

Egenkapitalens forrentning formel

Egenkapitalens forrentningen måler det procentvise afkast af den kapital, ejerne har stillet til rådighed for virksomheden. Man vil helst gerne have at egenkapitalens forrentning er højere end afkastningsgraden. Hvis egenkapitalens forrentning er mindre end afkastningsgraden, så taber virksomheden penge på sin fremmedkapital 

Egenkapitalen beregnes på følgende måde:

Egenkapitalens forrentning

Eksempel:
Matas havde i 2016/17 et årsresultat på 339 mio kr og deres gennemsnitlige egenkapital i 2015 og 2016 var 2594,25. Matas egenkapitals forrentning beregnes på følgende måde:

Egenkapitalens forretning

Dvs. ejerne får 13 % af de penge, som de har smidt i virksomheden. Matas taber ikke penge på sin fremmedkapital, fordi deres egenkapital (13%) er højere end deres afkastningsgrad (9%).

Hvad er et godt Egenkapitalens Forrentning?

At fastlægge, hvad der udgør en god egenkapitalens forrentning, kan variere afhængigt af branchen og virksomhedens karakteristika. Generelt set anses et højt niveau af egenkapitalens forrentning for positivt, da det indikerer, at virksomheden effektivt forvalter ejernes investeringer. En konkret vurdering bør dog altid tage højde for branchenormer og virksomhedens mål.

Det er vigtigt at bemærke, at ideelle niveauer for egenkapitalens forrentning kan variere betydeligt mellem industrier og virksomheder. Her er dog nogle generelle betragtninger for gennemsnitligt gode niveauer af egenkapitalens forrentning inden for forskellige brancher i Danmark:

 1. Teknologi:
  Generelt set kan teknologivirksomheder have høje forventninger til egenkapitalens forrentning, da denne sektor ofte kræver betydelige investeringer i forskning og udvikling. En egenkapitalens forrentning på 15% eller mere kan anses for godt i teknologibranchen.
 2. Finansielle:
  I den finansielle sektor er rentabilitet afgørende. En god egenkapitalens forrentning for finansielle virksomheder kan variere mellem 10% og 20%, afhængigt af specifikke forretningsmodeller og risikoprofiler.
 3. Sundhed:
  Sundhedssektoren er kompleks, og egenkapitalens forrentning kan påvirkes af reguleringer og komplekse forretningsmodeller. En god egenkapitalens forrentning inden for sundhedssektoren kan typisk ligge mellem 12% og 18%.
 4. Real Estate:
  I ejendomssektoren er egenkapitalens forrentning ofte tæt knyttet til udviklings- og ejendomsmanagementaktiviteter. En egenkapitalens forrentning på 8% til 15% kan betragtes som rimelig, afhængig af ejendomstypen og markedet.
 5. Forbrug:
  Forbrugsvarer kan have mere stabile indtægtsstrømme, hvilket kan afspejles i egenkapitalens forrentning. En god egenkapitalens forrentning i forbrugssektoren kan ligge mellem 10% og 20%, afhængigt af brandstyrke og konkurrencesituationen.

Disse estimater er kun generelle retningslinjer, og det er vigtigt at evaluere hvert firma individuelt med hensyn til dets specifikke forhold og brancheudfordringer. Investorer og virksomhedsledere bør også tage højde for branchenormer og markedssituationen ved vurdering af egenkapitalens forrentning.

Gør din opsparing til gevinst

At forstå egenkapitalens forrentning er som at have et indblik i, hvordan virksomheder håndterer de penge, ejerne investerer. Vi har set, at en høj egenkapitalens forrentning er det, vi alle stræber efter, fordi det betyder, at ejerne får en god del af kagen.

Ved at bruge Matas som et eksempel har vi set, at det er muligt for virksomheder at gøre det godt. Men husk, hvad der betragtes som “godt” kan variere i forskellige brancher. Så næste gang du kigger på en virksomhedsregnskab, kan du tænke på egenkapitalens forrentning som en indikator for, hvor godt de passer på ejernes penge.

Alt i alt er egenkapitalens forrentning en vigtig nøgle til at forstå, hvordan en virksomhed klarer sig økonomisk. Det er som at gøre opsparing til gevinst – og hvem vil ikke have det?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *