Aktivernes Omsætningshastighed

Hvad er Aktivernes Omsætningshastighed

Aktivernes omsætningshastighed er en afgørende nøgletal for virksomhedens effektivitet og evne til at generere omsætning baseret på de anvendte ressourcer. Aktivernes omsætningshastighed hører inden under rentabilitetsanalysen og giver indsigt i, hvor godt virksomheden formår at omsætte sine aktiver til salg og dermed generere indtægter. Beregningen af aktivernes omsætningshastighed indebærer anvendelse af to nøgletal: omsætning og den gennemsnitlige balancesum. I det følgende afsnit vil vi udforske aktivernes omsætningshastighed og præsentere en formel til beregning.

Aktivernes omsætningshastighed formel

Til beregning af Aktivernes omsætningshastighed formlen, skal man bruge de 2 nøgletal: omsætningen og den gennemsnitlige balancesum. Omsætningen kan man finde i en virksomheds årsregnskab.
En virksomheds balancesum, kan man altid finde helt nederst i virksomhedens balance opgør, både i aktiver og passiver.

Aktiviteternes omsætningshastighed beregnes således:

Aktivernes omsætningshastighed

Aktiviteternes omsætningshastighed måles i antal gange, jo højere aktivernes omsætningshastighed er, desto bedre er virksomheden til at skabe omsætning ud fra sine aktiver.

Eksempel på aktivernes omsætningshastighed formlen

Aktiviteternes omsætningshastighed formlen for Matas i 2016/17 beregnes således.

Aktivernes omsætningshastighed

Aktivernes omsætningshastighed for matas i 2016/17 var 0,65 gange. Dvs. At for hver gang Matas havde investeret 1 krone i aktiver, blev der skabt en omsætning på 0,65 kroner.

Hvad er en god aktivers omsætningshastighed:

Jo højere aktivernes omsætningshastighed er, desto bedre er virksomheden til at skabe omsætning ud fra sine aktiver. En høj omsætningshastighed indikerer, at virksomheden effektivt udnytter sine ressourcer til at generere salg.

Gennemsnitlig “gode” aktivernes omsætningshastighed i forskellige sektorer:

  1. Teknologi: En god aktivernes omsætningshastighed for teknologisektoren varierer, men generelt set anses en værdi over 1 for at være positiv. Nye teknologier og hurtige markedsændringer kan påvirke denne vurdering.
  2. Finansielle: Finansielle institutioner har ofte lavere omsætningshastighed sammenlignet med andre sektorer. En værdi over 0,5 anses dog ofte som rimelig.
  3. Sundhed: Sundhedssektoren kan have en varierende omsætningshastighed. En værdi mellem 0,8 og 1,2 anses generelt som sund.
  4. Real Estate: I ejendomssektoren kan en omsætningshastighed på 0,2 til 0,5 betragtes som tilfredsstillende, da ejendomsinvesteringer ofte kræver længere tid at modne.
  5. Forbrug: For forbrugssektoren kan en omsætningshastighed over 1 anses som positiv, da det indikerer, at virksomheden effektivt konverterer aktiver til salg.

Disse værdier er generelle retningslinjer, og det er vigtigt at overveje sektorspecifikke forhold og markedstendenser ved vurdering af aktivernes omsætningshastighed.

Forholdet mellem Afkastningsgraden, Overskudsgraden og Aktivernes Omsætningshastighed:

Afkastningsgraden, overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed er tæt forbundne nøgletal, der sammen danner grundlaget for at vurdere en virksomheds rentabilitet og effektivitet.

Afkastningsgrad: Afkastningsgraden måler, hvor godt en virksomhed forvalter den investerede kapital. Det er forholdet mellem resultatet af primær drift og den gennemsnitlige balancesum. En høj AG indikerer, at virksomheden opnår et betydeligt afkast på sine investeringer.

Læs mere om Afkastningsgrad her!

Overskudsgrad (OG): Overskudsgraden viser, hvor stor en del af nettoomsætningen der forbliver som overskud efter dækning af både variable og faste omkostninger. Dette nøgletal er afgørende for at forstå, hvor effektivt virksomheden omsætter sine indtægter til rentabel drift.

Læs mere om Overskudsgrad her!

Aktivernes Omsætningshastighed (AOH): Aktivernes omsætningshastighed måler, hvor hurtigt virksomheden omsætter sine aktiver i løbet af en periode. Det er forholdet mellem nettoomsætningen og den gennemsnitlige balancesum. En høj AOH indikerer, at virksomheden effektivt udnytter sine aktiver til at generere omsætning.

Forholdet mellem nøgletallene: Dette forhold understreger sammenhængen mellem de tre nøgletal. Man kan altså beregne afkastningsgraden ved at gange overskudsgraden med aktivernes omsætningshastighed.

Matematisk udtrykt som: Afkastningsgrad = Overskudsgrad * Aktivernes Omsætningshastighed

Dette betyder, at virksomhedens samlede afkastningsgrad ikke kun afhænger af, hvor godt den genererer overskud (OG), men også af, hvor effektivt den omsætter sine aktiver (AOH) for at støtte denne overskudsproduktion.

Gratis regningsprogram

Virksomhedsejere skal bruge en masse tid på administrative opgaver som fakturering, afregne moms og bogføring af regninger.

Disse administrative opgaver kan tage meget tid, og det er svært at holde styr på det hele, når du har travlt med at drive din virksomhed.

Billy.dk er her for at hjælpe. Billy.dk tilbyder et gratis faktureringsprogram, der gør det nemt at sende fakturaer, afregne moms og bogføre regninger med få klik, helt gratis. Desuden er programmet sikkert og nemt at bruge.

Så hvad venter du på? Opret et gratis konto hos Billy.dk

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *