Vid, hvad der påvirker din virksomheds afkastningsgrad – vha Du ponts pyramiden

Vid, hvad der påvirker din virksomheds afkastningsgrad – vha Du ponts pyramiden

Du pont pyramiden viser sammenhængen mellem afkastningsgraden, overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed. Afkastningsgraden er det overordnede nøgletal for en virksomheds rentabilitet. Ved at bruge du pont pyramiden, kan man aflæse hvilke regnskabsposter der påvirker overskudsgraden, aktivernes omsætningshastighed og også afkastningsgraden. Du pont pyramiden går perfekt sammen men en rentabilitetsanalyse. lige efter du har udføre rentabilitetsanalysen (læs…

Hvordan udfører man en værdikæde analyse?
|

Hvordan udfører man en værdikæde analyse?

Porters værdikæde analyse er en analyseredskab, hvor en virksomheds primære aktiviteter og støtte aktiviteter analyseres. De primære og støtte aktiviteter skaber i fællesskab en værdi for kunden. Når man laver en værdikæde analyse, analyseres der for forbedringer i hele kæden, for at opnå en bedre likviditet. Hvad er en værdikæde En værdikæde består af 9…