SWOT analyse: Muligheder

SWOT analyse: Muligheder

Mange virksomheder overser de mange muligheder de har for at opnå potentielt vækst og succes. Ved at udføre en SWOT analyse, kan du finde alle de muligheder, som din virksomhed kan opnå. I dette indlæg vil vi have især fokus på hvordan din virksomhed vha. en SWOT analyse kan finde sine muligheder. Ekstern analyse Før…

TOWS analyse: Et omfattende værktøj til strategisk planlægning og vækst

TOWS analyse: Et omfattende værktøj til strategisk planlægning og vækst

En TOWS analyse er et værktøj, der bruges i strategisk planlægning for at hjælpe en virksomhed med at forstå de potentielle risici og muligheder, virksomheden kan stå over for. TOWS står for Threats, Opportunities, Weaknesses og Strengths. Ved at analysere disse fire faktorer kan en virksomhed opnå en dybere forståelse af sin konkurrenceposition. Hvordan udføre…

Hvad er en SWOT analyse?

Hvad er en SWOT analyse?

En SWOT analyse er den bedste måde at konkludere en analyse på. Efter at have færdiggjort din interne og eksterne analyse, kan du med SWOT analysen finde virksomhedens styrker og svagheder og derefter finde løsninger til at forbedre virksomhedens business. Men hvordan laver man en SWOT analyse? og er det det værd? Intern og ekstern…

Hvad er PESTEL analyse?

Hvad er PESTEL analyse?

En PESTEL analyse er et værktøj, der bruges af virksomheder og organisationer til at identificere og analysere de vigtigste eksterne faktorer, der potentielt kan påvirke deres drift. Disse faktorer er ofte grupperet i seks brede kategorier: Ved at forstå de vigtigste drivkræfter og tendenser inden for hver af disse kategorier, kan virksomheder træffe bedre informerede…

Hvad er gearing

Hvad er gearing

Har du nogensinde spekuleret over, hvad er gearing? Det er et ret vigtigt fagbegreb at kende, især hvis du er i erhvervslivet. Gearing er dybest set en måde at bruge dine ressourcer til at få en fordel i forhold til nogen eller noget andet. For eksempel, hvis du har mange penge, kan du bruge disse…

Hvad er likviditetsgrad

Hvad er likviditetsgrad

Hvad er likviditetsgraden? Likviditetsgraden er et mål for en virksomheds evne til at betale sin kortfristede og langfristede gæld. Jo højere likviditetsgraden er, jo bedre er en virksomhed i stand til at betale sin kortfristede og langfristede gæld. Dette mål er vigtigt for både virksomhedsejere og studerende. likviditetsgraden kan signalere potentielle finansielle problemer for en…

Hvad er organisk vækst

Hvad er organisk vækst

Organisk vækst er en vækstproces der foregår i en virksomhed. Organisk vækst er udvikling i et virksomheds forretning, der ikke stammer af et resultat ved opkøb. Væksten kommer altså fra salg af flere produkter eller åbninger af nye forretninger. Organisk vækst udelukker altså andre former for vækst såsom erhvervs ydelser eller fusioner. Organiske vækstmønstre er…

Hvad er dækningsbidrag?

Hvad er dækningsbidrag?

Hvad er dækningsbidrag? Dækningsbidrag er et af de mange vigtige nøgletal, som alle burde vide om deres virksomhed. Dækningsbidraget viser, hvor meget en virksomhed har tjent på ydelse eller vare, når de variable omkostninger bliver trukket fra omsætningen. Dækningsbidrag formel Ved beregning af dækningsbidrag formlen skal man trække variable omkostninger fra omsætningen. begge tal kan…

DuPont pyramiden

DuPont pyramiden

Dupont pyramiden viser sammenhængen mellem afkastningsgraden, overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed. Afkastningsgraden er det overordnede nøgletal for en virksomheds rentabilitet. Ved at bruge dupont pyramiden, kan man aflæse hvilke regnskabsposter der påvirker overskudsgraden, aktivernes omsætningshastighed og også afkastningsgraden. Dupont pyramiden går perfekt sammen men en rentabilitetsanalyse. lige efter du har udføre rentabilitetsanalysen (læs om rentabilitetsanalyse her),…