Hvad er gearing

Hvad er gearing

Har du nogensinde spekuleret over, hvad er gearing? Det er et ret vigtigt fagbegreb at kende, især hvis du er i erhvervslivet. Gearing er dybest set en måde at bruge dine ressourcer til at få en fordel i forhold til nogen eller noget andet. For eksempel, hvis du har mange penge, kan du bruge disse…

Hvad er likviditetsgrad

Hvad er likviditetsgrad

Hvad er likviditetsgraden? Likviditetsgraden er et mål for en virksomheds evne til at betale sin kortfristede og langfristede gæld. Jo højere likviditetsgraden er, jo bedre er en virksomhed i stand til at betale sin kortfristede og langfristede gæld. Dette mål er vigtigt for både virksomhedsejere og studerende. likviditetsgraden kan signalere potentielle finansielle problemer for en…

Hvad er organisk vækst

Hvad er organisk vækst

Organisk vækst er en vækstproces der foregår i en virksomhed. Organisk vækst er udvikling i et virksomheds forretning, der ikke stammer af et resultat ved opkøb. Væksten kommer altså fra salg af flere produkter eller åbninger af nye forretninger. Organisk vækst udelukker altså andre former for vækst såsom erhvervs ydelser eller fusioner. Organiske vækstmønstre er…

Dækningsbidrag – Hvad er det?

Dækningsbidrag – Hvad er det?

Dækningsbidrag er et af de mange vigtige nøgletal, som alle burde vide om deres virksomhed. Dækningsbidraget viser, hvor meget en virksomhed har tjent på ydelse eller vare, når de variable omkostninger bliver trukket fra. Dækningsbidraget beregnes således: Dækningsbidraget viser altså, hvor meget penge et givent vare bidrager til at betale for alle virksomhedens faste omkostninger,…

Vid, hvad der påvirker din virksomheds afkastningsgrad – vha Du ponts pyramiden

Vid, hvad der påvirker din virksomheds afkastningsgrad – vha Du ponts pyramiden

Du pont pyramiden viser sammenhængen mellem afkastningsgraden, overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed. Afkastningsgraden er det overordnede nøgletal for en virksomheds rentabilitet. Ved at bruge du pont pyramiden, kan man aflæse hvilke regnskabsposter der påvirker overskudsgraden, aktivernes omsætningshastighed og også afkastningsgraden. Du pont pyramiden går perfekt sammen men en rentabilitetsanalyse. lige efter du har udføre rentabilitetsanalysen (læs…

Hvordan udfører man en værdikæde analyse?
|

Hvordan udfører man en værdikæde analyse?

Porters værdikæde analyse er en analyseredskab, hvor en virksomheds primære aktiviteter og støtte aktiviteter analyseres. De primære og støtte aktiviteter skaber i fællesskab en værdi for kunden. Når man laver en værdikæde analyse, analyseres der for forbedringer i hele kæden, for at opnå en bedre likviditet. Hvad er en værdikæde En værdikæde består af 9…

Ansoffs vækstmatrice

Ansoffs vækstmatrice

Når man taler om strategier, så handler det altid om at opnå vækst. Disse former for strategi kaldes vækststrategi. I dette indlæg kan du blive klogere på en af de mest populære og brugt vækstmatricer, Ansoffs vækstmatrice Hvad er ansoffs vækstmatrice Ansoffs vækstmatrice er en strategi, der skal give en virksomhed styrke til at vinde…

Porters generiske strategier

Porters generiske strategier

Porters generiske strategier omfatter 4 konkurrencestrategier, der hver især beskriver en måde, hvorpå en virksomhed kan konkurrere med andre udbydere på markedet. De 4 konkurrencestrategier er: Omkostningsleder Differentiering Omkostningsfokus Fokuseret differentiering Som man kan se på modellen, så opdeles konkurrencestrategien på grundlag af følgende 2 valg: Vil virksomheden hellere udbyde deres produkt for hele markedet,…

De 7 vigtigste nøgletal i erhvervslivet

De 7 vigtigste nøgletal i erhvervslivet

Nøgletal er forskellige regnskabsmæssige tal, der beskriver en virksomheds økonomiske situation på et givet tidspunkt. Alle disse regnskabsmæssige nøgletal er nemt at beregne og tilsammen kan disse nøgletal give et overblik over hvilken problemer virksomheden står overfor og hvordan disse problemer kan løses. Der findes en masse forskellige nøgletal, som man kan beregne. Hvis du…